12/4 Eskilstuna

1 – Jazz Kemp – Besvärligt läge, men det här är en mycket bra häst som jag tror på

2 – Cicerone – Känner jag inte

3 – Melina Beauty – Bättre och bättre, plats

4 – Simsala – Gör ju topplopp varje gång, i striden igen

5 – Star From Heaven – Stark och rejäl, bra chans

6 – Star Brick – Känner jag inte

7 – Pil Jahn – Ser svårt ut

8 – Evil Jagg – Intressant, men läget är nog för svårt