26/6 Kalmar

4 – Önas Linus – Troligen i striden

5 – S.J.’Otto – Vet inte mer än allmänheten

6 – Ego sånna – Är nog ganska bra, men hårt tempo i täten slår vi nog många till slut

11 – Zingaro Transs R. – Strålande bra senast, har nog bra chans igen