1/8 Mantorp

2 – Superior Marke – känner jag inte

4 – Rehn Sisu – Har jag inte heller någon bra koll på

5 – Lewis O.M. – Helt ok. i skymundan senast, är faktiskt lite optimist den här gången

6 – Govern Ås – Är bättre än programmraden visar, svårt ändå den här gången

7 – Victoria Sisu – Bra häst som nog är långt framme här

11 – Petit Four – Känner jag inte