10/11 Gävle

2 – Tobias Gräsö – Lite svårbedömd

7 – Chanier – Har nog för dåligt läge, annars bra

9 – Ulm Karsk – Smyger till en peng

10 – Hayard Ås – Känner jag inte