4/1 Solvalla

2 – Jack’s Belle – Mycket bra senast, bra chans

5 – On The Dot – Bra senast och har lite chans nu

8 – Lill Surprise – Känner jag inte

9 – M.T.Felicia – Har ingen koll på dagsformen

10 – Altai – Hedershäst som har  platschans