28/5 Bollnäs

3 – Caddie Eagle – Fin i comebacken och hade vunnit med lucka då. Nu fick vi ett dåligt läge men jag tror änd att han kommer att vara långt framme utan något strul

7 – Jo H.V. – Har ju inte lyckats men hade varit långt framme senast om vi inte fått en galopperande häst framför oss 200 kvar. Har nog lite platschans

11 – Karras Saga – Mycket osäker, ligger lågt