10/7 Solvalla

1 – New Fairytail – Känner jag inte

2 – Quick And Dirty – Spår åtta kan nog vara bra för det blir lättare att komma iväg felfritt, bra nog att vara plats

3 – Caddie Girl –  Gör ju bra lopp varje gång, krångelläge nu men hon är nog i striden ändå

9 – Taraxacum – Kan mycket väl vara i striden här