23/7 Rättvik

1 – Robis Salvation – Känner jag inte

4 – Mr Vox – Känner jag inte

5 – Elusive – Ser svårt ut

6 – Catchdrivers Dream – Kapacitet att vara i striden om vi har lite tur

7 – Cherry Ann – Känner jag inte

8 – Golden Sid – Spår fem är ju inte så lätt, men han är förnuftig så det ska nog gå, långt framme