9/8 Åby

1 – Svarte Rudolf – Känner jag inte

4 – Joker Stursk – Mycket bra avslutning senast, nu har vi spår 11 vilket är extra svårt på Åby med sina dubbla extra spår på upploppet som gör att fler invändiga får fritt. Tror ändå att vi är i striden

6 – Dillkrona – Fick aldrig travet att stämma senast, svårbedömd

7 – Borga Dulcie – Känner jag inte