7/9 Solvalla

1 – Fridge Tooma – Knappast vinst

2 – Reo – Det här är en fin häst som nog ska streckas den här gången

4 – Sith Lord – Verkar ha uppåtform, långt framme

6 – One More Bill – Håller jag ju alltid ganska högt, streckas

7 – Cartier Boko – Känner jag inte

8 – Quarts Reef – Känner jag inte

10 – Girlpower Dynamite – Är bra