4/12 Eskilstuna

3 – Beautiful Ken – Tränar mycket förbättrat, och har bra chans

5 – Maestria – Bra läge och borde ha bra chans

7 – Warbey – Länge sedan jag körde och har ingen koll på dagsformen

8 – Little Show Girl – Känner jag inte