11/5 Solänget

2 – B.W.Gulliver – Flera år sedan jag körde , svårbedömd

4 – Quel De La Plesse – Kanske plats

9 – Ulvsås Zico – Är ju bra men den här gången blir det nog svårt

10 – Nusa Dua – Är ganska bra men loppet är väldigt hårt så jag ligger lågt

11 – Joker Stursk – Bra insatser varje gång och nu har vi fint läge, så lite optimist