20/5 Romme

3 – Moulin Rouge – Svårt

4 – Exclusive Pointer – Hedershäst som  har platschans här

5 – Lome Hero – Känner jag inte

6 – Medal Hangre – Väldigt känslig för störningar, annars bra nog att vara i striden här

7 – Byebyecya – Plats på fint läge

8 – Beautiful Ken – Mycket tränad och borde ha bra chans om inte läget krånglar till det

9 – Castor Di Quattro – Har  platschans