1676 Gävle

2 – Almondi Am – Kommer att bli riktigt bra, nu drar startspåret ner förhoppningarna

4 – Wuzz – Känner jag inte

10 – Heart Lini – Mycket bra, men jag vet inte mer än allmänheten

11 – Pingla Savage – känner jag inte