27/6 Gävle

2 – Staro Hazel – Är bra, men nu måste vi i första hand köra felfritt

6 – Enjoy’s Jewel – Är bättre än raden, lite svårt läge, luring

7 – Robis Silver – Känner jag inte

8 – Digital Photo – Känner jag inte