8/10 Axevalla

3 – Sahara Fairytale – Mycket intressant uppsittning, hårt lopp och jag har ingen info. om hästen

4 – Mythical Fortune – Blev det bara krångel för senast och gick i mål med gott om krafter kvar, här är jag optimist och tror att hon är i striden

5 – Gloria Sånn – Har ju bara gått monte’ på slutet, svårbedömd

6 – Linda Eme – Känner jag inte