Jaaaaaa VINST på Valla för Sing A Song!

singasong_vinst
Ledning hela vägen

singasong_segerdefilering
Segerintervju, observera det ”härliga” underlaget!