27/3 Örebro

1 – 1 – Pases Mellemi – Känner jag inte

6 – Misty Elettra – Bra tider varje gång, kanske lite lättare motstånd den här gången

10 – William W. – Strålande bra förra gången, i striden igen trots dåligt läge

11 – Feria De Mayo – Är ju en häst jag håller högt, men långt ifrån travsäker och ett väldigt dåligt läge gör att jag måste ligga lågt