8/3 Färjestad

4 – No More Headache – Är mycket bättre än det ser ut i programmet, blir förstås svårt att vinna ändå

7 – Garland Kronos – Hoppas på en peng

9 – Steptoe – Ganska bra häst som jag tror klarar distansen, liten ”luring”

10 – Offshore Man – Helt ok senast efter långt uppehåll, snabb ut och kommer nog att vara i striden

11 – Polar L.B. – Känner jag inte

12 – Variatic W.F. – Känner jag inte