22/9 Mantorp

1 – Passion Tilly – Är bra, men man vet ju aldrig hur bra dom andra är

3 – Don Incantatore – Känner jag inte

5 – Texasflickan – Känner jag inte

6 – Chapeau Bas – Bra varje gång, synd på läget nu

7 – Origo Tilly – Jättebra, men det här läget gör att vi i praktiken står 40m efter, och det blir svårt

8 – M.T.Illustrious – Känner jag inte