29/9 – Gävle

2 – Feria De Mayo – Gjorde det bra senast efter omöjligt lopp, svårt läge och några bra emot så jag ligger lågt

3 – Zidane Hornline – Känner jag inte

6 – Caspian Doc – Känner jag inte

7 – Passion Tilly – Höll bra efter hård öppning senast, ser ut att vara ett tufft lopp så plats

8 – Malena Memory – Känner jag inte

9 – Cali Moa – Ser intressant ut