5/11 Solvalla

2 – Zillavinn – Känner jag inte

3 – Oden Tilly – Helt ok i första starten för oss, troligen i striden

6 – Elit Sjöhammar – Bra senast, långt framme igen

7 – Korok – Hoppas på en peng

8 – Super Otto – Fin form och fint läge, plats

9 – Sebastian Sund – Känner jag inte

10 – Ruhuna Tea – Intressant körning men jag vet inte hur dagsformen är