21/12 Romme

1 – Shining – Känner jag inte

4 – Vermo – Fin form, plats

5 – What A Super Girl – Har nog bra chans här

6 – Jack’s Best – För tråkigt läge och ganska hårt emot

7 – Troll Victor – Känner jag inte

8 – Dapple Rose – Känner jag inte

11 – Poppins – Känner jag inte