26/2 Örebro

2 – Bravo Silvåkra – Ser ut att bli fullt upp att köra felfritt

3 – Maestria – Mycket bra vid seger senast, hårdare emot och dåligt läge nu gör att jag vill ligga lite lågt

6 – Orne As – Har jag inte kört på flera år, svårbedömd

8 – Cool Style – Är ju en bra häst men jag har ingen koll på formen

9 – Macks Va Bene – Känner jag inte

11 – Crown Lady – Känner jag inte