Linslusen bygger

Här är det muskelbygge i tryckvagn som gäller. Varvas med gymnastik på sandbanan.