Load Shedding

Ny häst i träning
Patricia visar upp stallets nytillskott.