24/10

4 – Tetraone Jet – Är nog bra men väldigt hårt inne i loppet

5 – Screen Hight – Kanske plats

8 – Staro Hollywood – Långt framme med lite tur

11 – Backfire – Bra men väl svårt läge