27/11 Romme

4 – Ausone – Känner jag inte

5 – Micciano Lung – Hygglig form, plats

6 – Qravatt – Är nog i striden

9 – Relation – Tror på bra chans

10 – Fantastic Four – Intressant uppsittning, bra chans