Tarpon

Tarpon sträcker ut lite på rakbanan inför starten på onsdag.