12/12 Åby

8 – Sing A Song – Uppåt i form och jag tror att hon klarar distansen, svårbedömt ändå

9 – Thaiger Exclusive – Gör topplopp varje gång. Tråkigt startspår nu, speciellt på Åby där många kommer loss invändigt. Risk att vi hamnar illa till

10 – Tack Wee – Liten platschans