2/12 Solvalla

1 – Hallelujha Zon – Känner jag inte

4 – Astrodome – Topphäst men för svårt läge

5 – Vogue La Marc – Är nog långt framme med lite tur

6 – Manhattan Club – Jämn och säker, plats igen

8 – Classification – Liten platschans från fint läge

10 – R.G.’s Thunderbolt – Mycket intressant körning, troligen i striden