17/6 Gävle

2 – Webell Jubb – Känner jag inte

3 – Leonora Christina – Känner jag inte

4 – Princess Tilly – Stark och passar på distansen, lite optimist

6 – Picasso Tilly – Här tror jag på bra chans

8 – Feria De Mayo – Mycket bra senast, långt framme

11 – Jeff Tabac – Känner jag inte