21/6 Solvalla

2 – Happy Ours – Snabb, plats

3 – Pastell Tilly – Mycket hög kapacitet, bra chans bara hon går felfritt

7 – Golden Circle – Har för dåligt läge

8 – Sphinx D’Inverne – Känner jag inte

9 – Helena Po – Känner jag inte