10/7 Berlin

9 – Cmanche Moon – Jättefin häst, men svårt att veta hur han står sig mot Tysklands bästa treåringar