25/10 Eskilstuna

1- Borga Joy – Inte så tokig, platschans

3- Amazing Pearl – Har jag ingen bra koll på

6 – Zilence – Platschans från fint läge

9 – Aldebaran Teal – Mycket bra i skymundan senast, långt framme här

10 – Tarpon – Uppåt i träningen, borde vara långt fram

11 – Accord Lascaux – Känner jag inte