10/11 Örebro

1 – Tarpon – Ok senast efter uppehåll, tråkigt läge igen men jag är optimist

4 – Bear Glide – Är bra men läget gör det ju svårt

6 – Reverend Wine – Bra varje gång men har ju också dåligt läge