31/12 Mantorp

3 – Nakoda Goj – Fin form, plats

6 – Mogas Young Baron – Bra form, liten platschans

11 – Annabelle Dimanche – Ska streckas från det här fina läget

12 – Snyting – Ska också streckas