8/3 Gävle

1 – Lilly Sånna – Mycket bra senast, bra chans

2 – Saga Doc – Bra men hårt emot, plats

5 – Sundsätters Bella – Känner jag inte