14/4 Färjestad

1 – Fuzz – Borde vara långt framme här

5 – Gematria – Topphäst, troligen i striden nu när tre hästar är strukna

7 – Viktor K – Känner jag inte

9 – Luckyline America – Fin form men hopplöst läge

11 – Donatomite – Jätteintressant, tror vi är i striden