16/4 Romme

2 – Love Lyjam – Stark och bra, långt framme med lite tur

3 – Windy Cindy – Bra varje gång, bra chans igen

4 – Åskar – Första starten på ett år, måste nog ligga lågt

5 – Victor A.U. – Bra varje gång, i striden

6 – Erica – Startar ej

7 – Solvato – Intressant häst, svårbedömd för mig

10 – Explosive River – Verkar vara i fin form, plats