21/4 Romme

3 – Felix Tabac – Stark men osäker, plats

4 – Filur Band – Bra chans med lite flyt

6 – Lilly Sånna – Bästa hästen, men läget oroar

8 – Scarlet Grace – I striden från fint läge

9 – Robbelix – Känner jag inte