26/9 Romme

3 – Diamond Of’em – Länge sedan jag körde, så det är svårt att säga något

4 – Victor A.U. – Gör ju toppinsatser varje gång, borde ha bra chans här

6 – Huldra – Ser svårt ut

7 – Burängens Petter – Känner jag inte

8 – Bakers Order – Har jag ingen koll på