21/11 Gävle

2 – Hugo Gräsö – Ser svårt ut

4 – Bon Ego – Mycket bra i två starter. Motståndet är alltid svårbedömt i de här loppen men troligen är hon i striden

6 – Myrsjö Stalo – Kanske plats

8 – Chucky Meras – Långt framme

12 – Meshan – Kan nog vara långt framme här