8/4 Romme

3 – Tverdals Jon – Känner jag inte

6 – Highsurprise Laday – Svårbedömd tycker jag

7 – Evander Am – Känner jag inte

8 – Kolnes Germa – Känner jag inte

10 – Happy Hours – Bra läge. Jag är optimist

11 – Dennis De Castella – Bra chans