17/8 Gävle

4 – Wingmaster – Det här är en häst som jag håller högt, i striden

7 – Etta Am – Bra nog att vara långt fram, men läget gör det ju svårt

11 – Ersa Victor – Ser svårt ut