31/8 Bollnäs

2 – Quickly S.W. – Fin i träningen, läget gör det svårt

5 – Zitor – Snabb från start och ska streckas

7 – Spang Celin – Känner jag inte

8 – Lingbo Eivor – Ganska bra men hårt emot

9 – West Wing – Helt ok senast, knappast vinst nu

11 – Ersa Victor – Bra senast, långt framme

12 – Grid Girl – Känner jag inte