17/2 Eskilstuna

1 – Wishing Noon – Troligen långt framme här

2 – Campari – Har ju bara galopperat, men nu går han felfritt och har bra chans

4 – Spot Bi – Svårbedömd

6 – Fonda Boko – Mycket bra innan uppehåll, jag tror på toppchans

7 – Gucci Boko – Känner jag inte

9 – Supreme Face – Känner jag inte