3/3 Eskilstuna

2 – Beauty Rivner – Ser ut som bra chans

4 – Mysterious Lady – Känner jag inte

5 – Let’s Dance D.E. – Ser svårt ut

9 – Ridgehead Mateo – Mycket fin form, måste ändå ligga lågt från spår 12

10 – Swimming Pool – Hårt emot, liten platschans