4/5 Örebro

2 – Eye Candy V.R. – Ser svårt ut

6 – Ural – Mycket bra senast, ser ut att vara snabba hästar invändigt så lite ”dödensrisk”, i striden ändå

10 – Eldorado B. – Strålande bra senast och hade krafter kvar, men svårt att vara optimist från spår 12

11 – Corroed – Svårbedömd för mig

12 – Amphibolite – Känner jag inte men ser ut som bra chans