24/6 Halmstad

5 – Flash Am – Mycket bra senast och ska räknas trots svårt läge

6 – Ti Punch Broline – Känner jag inte